Za biogasna i industrijska postrojenja, kao i deponije u mogućnosti smo da ponudimo vrlo kvalitetne HDPE membrane evropskog kvaliteta, u debljinama od 0.75 do 2.5mm.


Prema zahtevu kupca, membrane mogu biti hrapave i glatke.

U mogućnosti smo da ponudimo kompletnu uslugu ugradnje HDPE membrane.
Ugradnjom HDPE GEOMEMBRANE mnoge funkcije zahtevane projektom bivaju zadovoljene, jer membrana svojim tehničkim svojstvima poboljšava menička svojstva zemlje, ojačava stabilnost, stvarajući čvrste nepropustne barijere .

Svi materijali, pa i HDPE membrana poseduje deklaraciju o performansama, kao i prateće ateste i sertifikate o kvalitetu (EU porekla, poseduje CE sertifikat) .

This site is using the Seo Wizard plugin developed by http://seo.uk.net