U našoj ponudi možete naći veliki izbor geosintetičkih materijala.

Koja je upotrebna vrednost geosintetike?

Geosintetički materijali su svoju primenu pronašli prvi put još davno, pre hiljadu godina u Egiptu korišćenjem prirodnih vlakana vegetacije za jačanje slabonosivog tla prilikom izgradnje cesta, dok u jugoistočnoj Aziji nasipi na močvarnom tlu armirali su se bambusovim trskama.

Prva primena geosintetika počinje u Holandiji, zbog nedostatka prirodnih materijala. U Francuskoj počinje proizvodnja netkanih tekstila koji su se koristili za pojačanje donjeg sloja pri izgradnji autoputeva i železnica.

Naziv geosintetici nastao od reči geos (zemlja) i syntethic (veštački materijal).

Primena geosintetika je opravdana iz više razloga. Klimatske promene mogu ugroziti i vodotoke koje smo izgbegli da zagadimo prirdonim putem, međutim mi ih moramo zaštiti, kako bi sačuvali što veće zalihe voda.

Geosintetika predstavlja vrlo važan faktor kod procesa odlaganja otpada, njegove izolacije i ponovne upotrebe za proizvodnju energije.
Primarna funkcija geosintetika:


Jačanje slabonosivog tla – geosintetika služi kao sloj za poboljšavanje čvrstode i deformabilnosti zemljišta
Separacija odnosno razdvajanje različitih slojeva tla – geosintetika služi za razdvajanje tla sa različitim granulotemrijskim sastavom
Filtracija– geosintetika sprečava migraciju zemlje u drenažnu cev ili geocev
Drenaža– geosintetika služi kao odvoj koji sprovodi tok vode kroz manje propustljivo tlo
Nepropusnost– geosintetika može biti vrlo dobar izbor kao nepropusna barijera između gasa i tečnosti.

Erozija – geosintetika sprečava eroziju tla izazvanu uticajem padavina i oticanjem površinskih voda. Biomat i geomat se postavljaju preko gornjeg sloja zemljišta na kosinama.

Geosintetika je odlično rešenje za brojne konkretne probleme sa kojima se suočavaju stručnjaci u oblastima niskogradnje, visokogradnje, ekologije, prostornog planiranja… Mnogobrojni su primeri gde se primenjuju različiti geosintetički (zavisno od zahteva projekta i namene objekta): potporni zidovi, spečavanje klizišta i odrona tla, zaštita poljoprivrednog zemljišta, zaštita i obezbeđenje dugotrajnosti puteva i železnica, objekti hidrogradnje, sakupljanje i čuvanje pitke vode, prenos i transport vode, smetlišta i lagune za otpad, i drugo.

Geosintetici su vrlo brzo našli svoj put primene i zbog toga što se lako i brzo postavljaju, predstavljaju adekvatnu zamenu prirodnim materijalima koji nisu uvek dostupni, daju bolja i sigurnija projektna rješenja, prihvatljiva cena koja daje zadovljavajući vek trajanja i efikasnost kao i obezbeđivanje kvaliteta kontrole izrade.

Naša ponuda obuhvata sve geosintetičke materijale.

Svi materijali su evropskog porekla, CE sertifikovani i poseduju adekvatnu ATESTNU DOKUMENTACIJU.

  • GeoTEKSTILI
  • GeoMREŽE
  • Geomembrane – SINTETIČKE I BITUMENSKE
  • GeoKOMPOZIT
  • GeoĆELIJE
  • GeoMAT
  • GABIONI
This site is using the Seo Wizard plugin developed by http://seo.uk.net